Coordinadora

NEUS RODRÍGUEZ · COORDINADORA EQUIP
Llicenciada en Psicologia
Universitat de Barcelona
Terapeuta Familiar
Centre de Teràpia Familiar Dr. Albert Sarró – Barcelona
Terapeuta Familiar
Instituto di Terapia Familiare Prof. Carmine Saccu – Roma
L’Assistència a la família i el seu tractament
Dr. J. Thomas, Centre Emili Mirá – Barcelona
Exploració psicològica en el nen
Dra. M.Llùcia Viloca, Centre de Psicoteràpia Psicoanalítica –Barcelona