Flors de Bach

LA TERÀPIA FLORAL DEL DR. BACH és un tractament natural, compost per 38 essències florals. Constitueix una teràpia energètica (vibracional) i holística, que ajuda a restablir la salut, tot contribuint a harmonitzar les disfuncions als camps físic, emocional, mental i espiritual de tots els éssers vius, siguin aquests humans, animals o vegetals.

La teràpia del Dr. Bach s’aplica des de fa més de 70 anys. Existeix molta experiència en el seu ús a gairebé tots els països del món. L’any 1983 l’OMS (Organització Mundial de la Salut) va publicar un estudi en el qual es menciona explícitament la Teràpia del Dr. Bach. (Medecine Traditionelle et Couverture des soins de Santé OMS. Genève 1983, pg. 162).

Per al Dr. Bach, la ment és la part més sensible de la nostra personalitat i el lloc on, abans que a cap altre, apareixen els indicis de disharmonia que, en no ser corregits, podrien cristal·litzar en malalties físiques o mentals.

En no tractar-se de medicaments, les flors poden ser preses per tothom, fins i tot nadons, dones embarassades, ancians, etc. No tenen efectes adversos o secundaris i no hi ha possibilitat de sobre-dosificació. Són totalment compatibles amb qualsevol tractament o teràpia, tant complementària com de medicina convencional. En cap cas la Teràpia Floral substitueix la labor del metge o d’altres professionals de la salut.